Fundacja Instytut Beatboxu to organizacja wspierająca muzyków tworzących muzykę głosem. Organizujemy Mistrzostwa Polski, warsztaty beatbox, szkolenia dla instruktorów beatboxu. Chcemy, aby beatbox był popularną i wszechstronnie używaną techniką.
The Beatbox Institute Foundation is an organization supporting musicians creating music with their voices. We organize the Polish Championships, beatbox workshops, and training for beatbox instructors. Our goal is to make beatboxing a popular and versatile technique.
PolskiEnglish